České předsednictví EU

Česká republika se 1. ledna 2009 ujme předsednictví v Radě EU. Převezme tuto funkci po Francii a bude ji k 1. červenci 2009 předávat Švédsku. Půlroční předsednictví ČR, které bude teprve druhým předsednictvím „nových“ států EU (prvním stát ze skupiny, které k EU přistoupily v roce 2004 a 2007, bylo Slovinsko), je pro naši zemi výzvou. Česká republika získá nové zkušenosti jak na poli Evropské unie, tak na poli mezinárodním, kde bude zastupovat organizaci reprezentující 27 států Evropy a téměř půl miliardy obyvatel. České předsednictví potrvá do 30. června 2009.

Priority českého předsednictví

Pro české předsednictví bylo stanoveno pět prioritních oblastí:

  • Evropa konkurence schopná a otevřená: oblast je tvořena třemi prioritami – posilováním konkurenceschop­nosti EU, zlepšením fungování vnitřního trhu a liberalizací obchodní politiky se třetími zeměmi.
  • Energetika udržitelná a bezpečná: rovnováha mezi zabezpečením dodávek energií, konkurenceschop­ností a udržitelným rozvojem.
  • Rozpočet pro budoucnost Evropy: diskuse o reformě rozpočtu EU, včetně reformy společné zemědělské politiky a strukturální politiky.
  • Evropa jako globální partner: v oblasti zahraniční politiky se české předsednictví zaměří na transatlantické vztahy, západní Balkán a východní Evropu.
  • Evropa bezpečná a svobodná: spolupráce v oblasti justice a vnitra.

V rámci priorit spolupráce v oblasti mládeže se ČR v době svého předsednictví zaměří na vyhodnocení dosavadního rámce spolupráce v oblasti mládeže, Evropský pakt mládeže (vyhodnocení dosažených cílů) a dobrovolnictví. Tyto prioritní oblasti budou projednávány v rámci oficiálních akcí českého předsednictví. Mottem českého předsednictví „Evropa bez bariér“ vyjadřuje Česká republika vůli k odstraňování zbývajících překážek mezi členskými státy EU, zejména v oblasti vnitřního trhu – volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu, včetně komplikovaných právních předpisů EU i členských států.

Více o českém předsednictví naleznete na oficiálních webových stránkách www.eu2009.cz