„Evropský rok“

Rada EU vyhlašuje již od roku 1983 tzv. Evropský rok, aby podpořila diskusi o důležitých tématech evropské politiky. V posledních pěti letech byly vyhlášeny tyto Evropské roky:

2003 – Evropský rok zdravotně postižených
(European Year of People with Disabilities)
2004 – Evropský rok výchovy prostřednictvím sportu
(European Year of Education through Sport)
2005 – Evropský rok občanství
(European Year of Citizenship)
2006 – Evropský rok mobility pracovníků
(European Year of Workers´s Mobility)
2007 – Evropský rok rovných příležitostí pro všechny
(European Year of Equal Opportunities for all)
2008 – Evropský rok mezikulturního dialogu
(European Year of Intercultural Dialogue)
2009 – Evropský rok kreativity a inovací
(European Year of Creativity and Innovation)

Téma evropského roku se výrazně odráží v politice vůči mládeži. Například v rámci roku 2008 – roku mezikulturního dialogu – byly konference mládeže a o mládeži zaměřené právě na toto téma.