Evropské vzdělávací programy

Cílem vzdělávacích programů je posilovat vzájemné porozumění mezi členskými státy Evropské unie prostřednictvím vzdělávání a celoživotního učení a podporovat naplňování cílů společné vzdělávací politiky Evropské unie definované v rámci Lisabonské strategie. Hlavním programem v oblasti vzdělávání a odborné přípravy je Program celoživotního učení, který zahrnuje především programy Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig. Mezi další vzdělávací programy patří například Tempus, Erasmus Mundus, Finanční mechanismy EHP/Norska a spolupráce EU/USA či EU/Kanada.

V České republice jsou evropské vzdělávací programy spravovány Národní Agenturou pro evropské programy (NAEP). NAEP vznikla jako organizace nové generace programu LLP 2007–2013 (Lifelong Learning Programme – Program celoživotního učení), do níž se transformovaly aktivity Národních agentur Socrates a Leonardo da Vinci. NAEP je součástí Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním úkolem agentury je tvorba informačního systému o vzdělávacích programech EU. NAEP o těchto programech dále informuje a vydává informační materiály, organizuje semináře a konference a propaguje české školství v zahraničí.