O kampani

Od 1. ledna do 30. června 2009 bude Česká republika předsedat Radě Evropské unie. Vzhledem k tomu, že oblast mládeže je jedním z oficiálních témat českého předsednictví, rozhodlo MŠMT o vyhlášení kampaně pod názvem „Evropa mladýma očima“, která bude probíhat po celou dobu českého předsednictví; některé akce proběhnou pod hlavičkou kampaně již na podzim 2008.

Cíl kampaně

Cílem kampaně je přiblížit české předsednictví a vůbec fungování EU dětem a mladým lidem a vzbudit jejich zájem o dění v Evropě. Kampaň tedy zastřeší konkrétní akce jednotlivých nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží, škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, které

  • přispějí k propagaci českého předsednictví
  • se obsahově vztahují k Evropě a Evropské unii
  • rozvíjejí spolupráci subjektů dětí a mládeže v rámci Evropské unie

Podpora

Do kampaně může být zařazena jakákoliv aktivita nestátní neziskové organizace, školy či školského zařízení pro zájmové vzdělávání, která splní podmínky pro zařazení akce do kampaně. Nad schválenými aktivitami převezme MŠMT záštitu a pořadatelé budou moci využívat oficiální logo, heslo a motto kampaně. Organizátoři akcí přijatých do kampaně mohou dále požádat o finanční podporu prostřednictvím zvláštního dotačního programu. Podmínky pro poskytnutí dotace v rámci kampaně, formuláře přihlášky jednotlivých akcí do kampaně a další informace o kampani naleznete na webových stránkách http://www.msmt.cz/…redsednictvi.

Vyhlašovatel kampaně a spolupracující organizace

Vyhlašovatelem kampaně je MŠMT, odbor pro mládež ve spolupráci s ČRDM a Sdružením pracovníků DDM.