Zajímavé odkazy

Zábavně – vzdělávací odkazy

 • www.dvorek.eu – Prostor pro mladé lidi, kteří mají zájem o Evropu, věci okolo sebe a věří, že psát a diskutovat o nich může mít svůj smysl.
 • www.www.evropa2045.cz – Máte zájem si to vyzkoušet, řídit Českou republiku nebo Francii, rozhodovat o osudu celé Evropy a něco se naučit? – výuková hra Evropa 2045

Obecné informace o Evropské unii

Informační zdroje v angličtině

Studium a práce v Evropské unii

 • www.euroskop.cz – sekce Já a EU, podsekce Student, Zaměstnanec
 • http://europa.eu.int/ploteus – PLOTEUS – Portal on Learning Opportunities throughout the European Space – studium v EU, databáze vysokých škol, vzdělávací systémy
 • www.eurydice.org – vzdělávací systémy v zemích EU
 • www.eurodesk.cz – EURODESK – Evropská informační síť pro mládež – studium v zahraničí, stipendia, stáže, dobrovolnictví, práce v EU
 • www.infopromladez.cz – Evropský portál pro mládež – studium, práce, dobrovolnictví v zemích EU
 • www.naep.cz – Národní agentura pro evropské vzdělávací programy – Program celoživotního učení (programy Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig)
 • www.mladezvakci.cz – program Mládež v akci – výměny mládeže, dobrovolná služba, demokratické projekty
 • www.dzs.cz – Dům zahraničních služeb, sekce Akademická informační agentura – stipendia do zahraničí
 • www.icm.cz – Informační centrum pro mládež – studium na střední a vysoké škole v zahraničí, práce v zahraničí
 • http://europa.eu.int/eures/ – Evropský portál pracovní mobility EURES – vyhledávání volných pracovních míst v zemích EU, pracovní a životní podmínky v zemích EU
 • http://portal.mpsv.cz/eures  – české stránky EURES – pracovní a životní podmínky v EU, nabídka volných pracovních míst
 • www.europass.cz – souborný doklad o vzdělání a pracovních zkušenostech, životopis
 • www.mzv.cz/…esentationEU – Stálé zastoupení ČR při EU – sekce Kariéra – stáže v institucích EU
 • http://ec.europa.eu/youreurope – Vaše Evropa – praktické informace o právech a příležitostech občanů v Evropské unii a na jejím vnitřním trhu